23 Ιανουαρίου 2017

Η σπουδαιότητα της αθλητικής προετοιμασίας των υποψηφίων φοιτητών για τα ΤΕΦΑΑ και τις Στρατιωτικές Σχολές.

Δόνδωρος Ιωάννης

Είναι γεγονός ότι για την επιτυχία των υποψηφίων φοιτητών στις εξετάσεις εισαγωγής με στόχο τις Στρατιωτικές Σχολές και τα ΤΕΦΑΑ της χώρας μας, τα συστατικά της επιτυχίας είναι τα εξής:
α) η μελέτη στα μαθήματα του επιλεγμένου πεδίου,
β) η εξειδικευμένη αθλητική  προετοιμασία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.


Σίγουρα δεν είναι τυχαία η εισαγωγή φοιτητών στις προαναφερθείσες Σχολές και Τμήματα. Για να επιτευχθεί  λοιπόν με μεγαλύτερη σιγουριά ο στόχος του/της κάθε υποψηφίου/ας, αναλαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα εγκαίρως, με εντατική