31 Ιουλίου 2017

H "Ελληνική Ακαδημία Ρίψεων"


Η «Ελληνική Ακαδημία Ρίψεων» δημιουργήθηκε το 2017 από τον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού και Προπονητή Αθλητικών Ρίψεων, κ. Δόνδωρο Ιωάννη, με βασικό στόχο την αναβάθμιση των αθλητικών ρίψεων στη χώρα μας, βασιζόμενη σε συγκεκριμένες διεθνείς προπονητικές μεθόδους, στη συστηματική έρευνα, στη μελέτη και εφαρμογή ιδιαιτέρων και εξειδικευμένων αθλητικών ασκήσεων, βάσει των σύγχρονων εκπαιδευτικών, σωματικών, πνευματικών και αθλητικών τάσεων, τεχνικών, εξελίξεων και αναγκών. Πρόκειται για το σύνολο των Τμημάτων Προπόνησης Αθλητών – Αθλητριών, επιλεγμένων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών, που γυμνάζονται υπό την καθοδήγηση του